توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت تا کمتر از ۱۰ روز دیگر

به گزارش همشهری آنلاین، محمدباقر نوبخت جمعه شب تو برنامه گفت وگوی ویژه خبری بیان کرد: حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار در گروه هدف صیقل پول نتیجه از اضافه قیمت بنزین راحتی دارند و این پول از هفته آینده به خانوارها صیقلی می شود. نیز اگر کسی خودش را متقاضی دریافت این دستیار هزینه می داند باید به وزارت شادکامی مراجعه کند.

او همچنین با بیان این که حدود یک سومین سوخت مصرفی روزمره کشور مشمول ارزش غیر سهمیه خواهد بود، تصریح کرد: پیش بینی ها نشان می دهد درآمد ناشی از تکثیر بها سوخت حدود ۳۰ هزاره میلیارد تومان خواهد بود و سه هزار میلیارد تومان همچنین صادرات انجام خواهد شد.

مهتر دایره پروگرام و بودجه در ادامه خاطرنشان کرد که درون سر هدفمندی یارانه ها ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزاره میلیارد تومان حاصل می شود که هشت تا نه هزار میلیارد تومان از آن بین انسان پخش می شود و ابدی تسهیم مالیات، شهرداری و بخش های دیگر است ولی سیاست طرح جدید این است که همگی درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای کمال مطلوب توزیع شود.

نوبخت همچنین با بیان این که مکانیزم توزیع درآمد شاگرد از افزایش نرخ بنزین ساطع و قابل نظارت است، تصریح کرد: قضا و قدر هنگام شش سال گذشته دو بار نسبت به ارامش قیمت حامل های انرژی اقدام کرده که هیچکدام منجر بوسیله قضیه افزودن دمل نشده است اما ممکن است سوء استعمال فداکار افراد از تکثیر نرخ سوخت باعث افزایش ارج سایر کالاها شود که در این مبنا سازمان های نظارتی تمهید مقدمات کرده و جمع بندی جلسه ستاد تنظیم بازار نیز نشان می دهد که بخاطر جلوگیری از سوءاستفاده گران برنامه ریزی شده است.

مهتر راه اندازی برنامه و بودجه تو ادامه با تقریر این که انتظار به عبث جامعه این است که بخت زیرساخت ها را در جهت توسعه حمل و نقل عمومی حاضر کند، گفت: برای قضاوت عملکرد دولت در بنیان حمل و نقل باید توجه شود که استان کرمانشاه، گیلان، آذربایجان شرقی و… بوسیله سیاق آهن متصل شده و دولت ۵۰ درصد اوراق انبازی تک نیاز سرمایه گذاری در مترو را صیقل کرده است اما این که یارانه بلیت مترو صیقل شده یا نه جزیی است.

او همچنین با رمز به این که عمده حمل و نقل های طولانی با گازوئیل ایفا می شود، اظهار کرد: جهیز ریلی می تواند به غایت معیار کاربرد حامل های انرژی را کاهش دهد.

این مقام مسئول در ادامه پیاده شدن ضرورت نظارت کنار واحدهای تولید خودرو بخاطر کاهش میزان مصرف سوخت و انرژی اصرار کرد.

نوبخت با رمز به افزایش ۱۴ درصدی مصرف سوخت تو سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: مصرف یومیه سوخت داخل سال ۱۳۹۵ اندازه ۷۲ میلیون لیتر بود اما در سال جاری بوسیله بالای ۹۵ میلیون لیتر رسا است. با این وجود امیدواریم ارامش قیمت ها روی کاهش مصرف و کاهش آلودگی هوا اثر داشته باشد.

رئیس پروگرام و بودجه تو ادامه اخبار کرد که قوم های کمال مطلوب کم از ۱۰ روز دیگر درآمد شاگرد از افزایش قیمت سوخت را دریافت خواهند کرد و متقاضیان دیگری که خود را مستحق اخذ کمک هزینه می دانند می توانند به وزارت رفاه مراجعه کنند.

او نیز خاطرنشان کرد که از این به بعد سازمان برنامه و بودجه تو ماه سه پرداختی خواهد داشت؛ یک پرداختی حقوق و مزایا و صیقلی های مربوط به طرح های عمرانی است که هر ماه عمل می شود، پرداخت دیگر مربوط به یارانه ها است که معمولا بیست وششم هر ماه انجام می شود و صیقل دیگری حیات دارد که بابت امن های معیشتی با استفاده از درآمد ناشی حاصل از تکثیر قیمت بنزین ایفا خواهد شد.

بوسیله گفته او امکان پذیر است افرادی از قسمت قسمت کردن دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شده باشند اما بتوانند از این حمایت معیشتی استفاده کنند. برای مثال کسانی که بخاطر کمک به قضا و قدر از اخذ یارانه انصراف دادند می توانند در این دسته فراغت یگیرند.

نوبخت در پایان با اشاره بوسیله این که امن معیشتی می تواند منجر به افزایش توقع برای کالاهای داخلی شود، پیش روی کرد: یک پیشنهاد غم این بود که این حمایت معیشتی برای خرید کالای ایرانی درون نظر گرفته شود که در قیافه تامین زیرساخت ها روش احسان برای امان از تولید خواهد بود.