گزارش سبب دار بی بی سی مقابل سفارت ایران و گپ با عیال سپهبد رحیمی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ظهر دیروز دوشنبه ۲۷ آبان ماه تعداد اندکی از گروه های حکومت طلب و منافقین به طور همزمان برابر سفارت کشورمان در لندن مشت به تظاهرات زدند.

سطلنت طلبان که از قبل حاضر شده بودند با مشت داشتن پارچه تصنیف هایی، شعارهایی را درون حمایت از رژیم پهلوی سر می دادند، اما با آستان اعضای گروهک منافقین، از آنها فاصله گرفتند.

اعضای گروهک منافقین هم با گمارش پلاکاردها و شعارنوشته هایی امان خویشتن را از مریم و مسعود رجوی سرکرده های این گروهک تروریستی اعلام کردند. وقوع زمانی جالب شد که غصه زمان با خواندن بیانیه گروهک منافقین، حکومت طلب ها فریادهای خویشتن را بلندتر کرده تا مانع شنیده بیانیه دسته مقابل شود. در این میان، شبکه بی بی سی فارسی که سابقه تهیه اعلام جهت دار از طبق سفارت کشورمان را دارد، به ویژه حجر تمامی که در ماجرای تحصن همسر نازنین زاغری شهروند انگلیسی – ایرانی که به جرم جاسوسی در ایران زندانی است بوسیله خرج داد، دیروز نقش فعالی را عمل کرد.

«حمید بعیدی نژاد» قاصد ایران درون انگلیس عصر دوشنبه از گزارش سبب دار بی بی سی درباره تجمع گروه های مخالف زیبایی مقابل ایلچی گری کشورمان در لندن، انتقاد کرد.

این تحولات در حالی صورت می گیرد که به خشکی امدن زمینه مصوبه نصیب و قسمت مقدار بنزین از ساعت ۲۴ روز ۲۳ آبان ماه اضافه یافت.  درون این میان فدایی گروه های اغتشاشگر از اعتراض انسان به تصمیم شانس سوء استفاده کرده و در چند روز گذشته مشت به خرابکاری زده اند.

«علی ربیعی» سخنگوی نوبت با بیان اینکه حساب معترضین از اغتشاشگران جداست، تصریح کرد: اغتشاشگران می خواهند فضایی درست کنند که صدای به حق معترضین دلسوز هم شنیده نشود.

یکشنبه گذشته هم حدود ۲۰ نفر بخاطر حمایت از گروه جدایی طلب الاهوازی با برافراشتن پرچمهای عراق در برابرسفارت کشورمان درون لندن شلوغی کردند.

بعیدی نژاد تو این رابطه تو توییتر نوشت: حمایت اتباع دیگر کشورهاازگروه تروریستی الاهوازی بخوبی مدال می دهد که حامیان تجزیه اهواز که در بیرون از مرزهای ایران قرار دارند مجبور به برداشتن نقاب از چهره خودشده اند.