ربیعی: به برخی لوله ها در عسلویه دینامیت بسته بودند | آدم چند ماه صبوری کنند

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا،  علی ربیعیدر حاشیه هیأت دولت داخل جمع خبرنگاران با بیان این که لازم است که تشکر اقبال را از هوشیاری انسان اعلام کنم، گفت: درست است که مردم گله دارند اما می دانند و درون پیاده شدن اغتشاشگران نایستادند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: سپاسگزاری دولت از مردم را اخبار می کنم، شواهد نشان می دهد از یکشنبه کسانی که  درون خیابان ماندند هدفشان اغتشاشگری حیات. امروز در هیأت اقبال از هوشمندی قطب انقلاب سپاسگذاری شد که با پیش بینی موضعی گرفتند که آبی بر آتشی بود که فدایی برافروختند.

وی دنباله داد: روز گذشته داخل هیأت دولت بوسیله اغتشاشات پرداخته شد. تصمیم دولت این است که تا پایان سال هیچ اضافه قیمتی نداشته باشیم و نیز تاکید شد شرکت های دولتی صمت و جهاد نظارت هر روزه و مستمر داشته باشند.

ربیعی تو خصوص بیرون ماندگان درون سهمیه گفت: این افراد در سامانه مشخص ثبت نام کنند.

وی با اشاره بوسیله این که گزارش شبکه ملی معلومات در دولت اخبار شد، گفت: از کارهای وزیر ارتباطات سپاسگذاری شد. بحث اینترنت هم مطرح شد که به شورای امنیت محول شده که با داخل دید اخذ آرامش وصل خواهد شد، برخی باید نفقه سوءاستفاده از تکنولوژی را بپردازیم.

وی در خصوص آسیب دیدگان و اعاده خسارت گفت: امروز فرصت نشد در این ربط مصاحبت کنیم.

سخنگوی قضا و قدر با اقرار این که پیش بینی می شد سال ٩٨ سال ابکی دیپلماتیک داشته باشیم، گفت: هنگامی که  تحریم شروع شد گفتند می خواهیم بیشترین فشار را به مردم باخبر کنیم و این کار ایالات متحده برضد پیمان نامه الجزایر حیات که داخل سرزمین ما دخالت می کنند آن بی آرامی داخل صورتی ما مجاهدت می کنیم حمایت روانی را برقرار کنیم.

وی ادامه عدالت: سه دسته به خیابان ها آمدند که قسمت قسمت کردن نخست نگران بودند و این سزاوار سرزنش درک است. دسته دوم از جریان هایی بودند که می خواستند بحران اجتماعی ساختن کنند. به ما گفتند برخی اجازه تغییر شیفت در عسلویه را نمی دهند و به فداکار لوله ها دینامیت سپرده بودند؛ چه کسی از این ترکیدن سود می برد.

وی ادامه داد: آقای جهرمی گفت می خواستند خط تلفن اصفهان را پیمانه کنند. برخی مسیر دخول کالا را سپرده بودند و این شواهد مدال می دهد ما با جریانی مواجه بودیم که بی شرمانه می خواستند سرزمین را با دعوا مواجه کنند.

سخنگوی نوبت با بیان اینکه فدایی رسانه ها آدم را به آتش سرقت کردن تشویق می کردند، گفت: ما این موارد را در گروه های اول انقلاب دیده بودیم. مردم عادی بوسیله سمت مراکز ارتشی و انتظامی نمی روند.

وی ادامه داد: یک دسته بی قراری بودند که متاثر از این افراد با زنجیر های سرد به میدان آمدند. من همدردی می کنم با افرادی که از این گروه ها آسیب دیدند و داخل کنارشان هستیم. قطعا جنس اعتراضات تمیز داده خواهد شد. بوسیله زودی جناب آقای علوی در این رابطه خبر رسانی خواهند کرد.

ربیعی با بیان اینکه مردم می گویند چرا ما از تکثیر قیمت وقوف نداشتیم، گفت: تجربه نشان داده که پیش از این با اطلاع دادن فداکار انبار بنزین در منازل ارتکاب می دادند و چقدر مردم آسیب دیدند. چه کسی با چه استدلالی می گوید ما از سه هفته قبل باید اطلاع رسانی می کردیم. سوا تو مجلس و در برنامه ششم در خصوص تبدیل حامل های کارمایه مصاحبت نکردیم. مناظره این حیات که خواه باید مالیات بگیرید یا پول طبع کنید. اقتصاددان ها درون این زمینه صحبت کردند.

وی در پاسخ بوسیله این پرسش که طرح معیشتی تا چه زمانی ادامه می یابد، اشعار کرد: طرح معیشتی «تا» ندارد و این طرح ادامه خواهد یافت. این طرح اکنون قانون پروگرام ششم و مصوبه دولت را دارد و بخاطر هم سخنی عمومی اندوه مصوبه سران قوا را دارد و در قوانین بودجه سالانه تیمار امین خواهد ماند. هر لمحه منابع جدیدتری به مشت آوریم، بیشتر کسری طرح حمایت معیشتی را جبران می کند.

سخنگوی قضا و قدر همچنین درباره میزان ویژه سوخت سهمیه ای بخاطر خودروهای شخصی خاطرنشان کرد: تعیین ۶۰ لیتر منطق علمی داشته است. ۶۰ لیتر برای روستاها و شهرهای کوچک کفایت می کند. من از مردم خواست می کنم چند ماهی صبوری داشته باشند، از طرف با کنترل بها هایی که ما انجام می دهیم اثرات این طرح را ملتفت خواهند شد.

وی پافشاری کرد: قرار محو به قیمت گازوئیل افزوده شود.