پاسبان اصولگرا: ظهر ساقط کردن دولت هستیم | مقابل گرانی بنزین تا ۷ هزار تومان بودیم

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از اعتمادآنلاین،  شهاب نادری پیکر فراکسیون ولایی مجلس، با بیان اینکه دولت ملا بدترین نصیب و قسمت است، گفت: آقای روحانی خودش بهتر می داند از روز شروع با شانس او همراه بودیم و هر وزیری که به جماعت معرفی کرد به او رأی می دادیم، هرچند مخالف دیدگاه های او بودیم و هستیم، ولی آقای ملا بدون هماهنگی با مردم و نمایندگان کانون که باید تو رأس یکسره باشند مصوبه ای را در زمان نامناسبی ادا کرد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه قسط: ما توقع داشتیم آقای عالم هم مثل آقای احمدی نژاد عمل می کرد که برای هدفمندی یارانه ها از یک ماه قبل اطلاع رسانی کرد، بوسیله امام جمعه اعتبار می گذاشت و حرمت نمایندگان جماعت را حفظ می کرد و بخاطر فرمانداران و بخشداران حیثیت قائل بود؛ یعنی به مردم جاه می گذاشت و آنها را در روانی امر قرار می داد. آقای ملا با دیر کردن تو اجرای افزودن ارزش بنزین برای دشمنان جیره رسانه ای امین کرد.  

نادری در پاسخ اینکه این مصوبه تصمیم سران هر سه گانه قوه بوده است، توضیح داد: آقای رئیسی تالیف است این اجرای مصوبه با مقاطعه اجرایی شود و آقای عالم به جای اجرای ناگهانی این مصوبه تو ششمین سال عمر خود، باید مدیریت سوخت را خلال پنج ۶ سال گذشته به عارض پلکانی اجرا می کرد. بحث ما اجرای ناگهانی آن است وگرنه مقابل گران شدن سوخت تا هفت هزار تومان بی قراری بودیم.

نماینده مردم پاوه و جوانرود داخل مجلس اصرار کرد: آقای عالم طرز کار کرده که حتی آقای زیباکلام، که از مدافعان او بوده، امروز منتقدش شده و من، که تو انتخابات سال ۹۶ رئیس ستاد آقای رئیسی بوده ام و به او رأی نداده ام و دولت هر آنچه داخل توان داشته محصول غلام انجام داده است، منتقد او هستم.

نادری نیز با تاکید بر رأی آوری استیضاح وزرای مطرح شده گفت: تامین باشید در این شرایط مجلس دست روی استیضاح هر وزیری بگذارد این استیضاح رأی می آورد، از طرف نمایندگان از وضعیت فعلی عصبانی هستند. بنابراین استیضاح هر وزیری را که توشیح کرده ایم رأی می آورد.

نماینده اصولگرای مردم پاوه تو کمیسیون شورای اسلامی، با رمز به اینکه دنبال از حد نصاب افتادن دولت دوازدهم هستند، گفت: داخل صورت رأی آوری استیضاح های مطرح شده، وزرای فعلی قضا و قدر دوازدهم از حد نصاب می افتد، ما با تشکیل دوباره کابینه نصیب و قسمت مشکلی نداریم و در جای پا این اتفاق هستیم. آقای عالم کاری کرده است که چنانچه مقام رهبری از این تصمیم حمایت نمی کرد، همه چیز به بی قراری می ریخت، اما چون ما شنوایی به فرمان رهبری هستیم درون موافق این تصمیم کوتاه آمدیم و سکوت کردیم. حمایت رهبری از این تصمیم بود که باعث شد نظم حفظ کردن شود و آرامش و امنیت نظام باقی بماند.

نماینده آدم پاوه درون مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه آقای ملا به عنوان رئیس اجرایی دولت مسئول اتفاقات اخیر است، گفت: حتی اگر کابینه دوازدهم از معادل نصاب بیفتد، ما هیچگاه مشکلی نداریم و دنبال استیضاح خود رئیس جمهوری حزن هستیم. اولین امضاها برای استیضاح آقای ملا بود. بنابراین ما می خواهیم مستراح اش را ساقط کنیم و کم کم دنبال استیضاح فقیه برویم. مردم منت داریم در حالی که مسئولان ما خوب نیستند و این آدم اند که اجازه نمی دهند برخی مسئولان نظام را ساقط کنند.

نماینده اصولگرای مجتمع دهم، درون پاسخ این سوال که در صورت استیضاح وزرا و از قطع نصاب افتادن کابینه و تا اینکه استعفای رئیس جمهوری و ساقط شدن نوبت دوازدهم، در شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی موجود، با چه بودجه و از چه منبعی می خواهید کشور را اداره کنید، گفت: قطعاً داخل این باره شاق بودجه نداریم و برای حل این موضوع وضعیت پولی ما بد نیست و مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.