نماینده اصولگرا: ظهر ساقط کردن دولت هستیم | موافق گرانی بنزین تا ۷ هزار تومان بودیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتمادآنلاین،  شهاب نادری عضو فراکسیون ولایی مجلس، با بیان اینکه شانس روحانی بدترین دولت است، گفت: آقای روحانی خودش بهتر می داند از روز اول با نصیب و قسمت او همراه بودیم و هر وزیری که بوسیله مجلس معرفی کرد به او رأی می دادیم، هرچند مخالف دیدگاه های او بودیم و هستیم، اما آقای روحانی بدون هماهنگی با انسان و نمایندگان مجلس که باید در رأس عموم باشند مصوبه ای را تو زمان نامناسبی انجام کرد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: ما ادعا داشتیم آقای عالم هم مانند آقای احمدی نژاد عمل می کرد که برای هدفمندی یارانه ها از یک ماه قبل معارفه رسانی کرد، به امام جمعه احترام می گذاشت و حرمت نمایندگان کانون را حفظ می کرد و برای فرمانداران و بخشداران احترام قائل بود؛ یعنی به انسان عزت می گذاشت و آنها را در روند فرمان فراغت می قسط. آقای عالم با عقب انداختن درون اجرای افزایش قیمت بنزین بخاطر دشمنان خواربار رسانه ای مقاوم کرد.  

نادری داخل پاسخ اینکه این مصوبه تصمیم سران هر سه پیل بوده است، توضیح رحم: آقای رئیسی نوشته است این اجرای مصوبه با تعهد اجرایی شود و آقای روحانی به جای اجرای ناگهانی این مصوبه در ششمین سال عمر خود، باید مدیریت سوخت را طی پنج ۶ سال گذشته به صورت پلکانی اجرا می کرد. بحث ما اجرای ناگهانی آن است وگرنه موافق گران شدن سوخت تا هفت هزار تومان غم بودیم.

نماینده مردم پاوه و جوانرود در محفل تاکید کرد: آقای روحانی کاری کرده که حتی آقای زیباکلام، که از مدافعان او بوده، امروز منتقدش شده و من، که در انتخابات سال ۹۶ رئیس ستاد آقای رئیسی بوده ام و بوسیله او رأی نداده ام و قضا و قدر هر آنچه در توان داشته میوه من عمل داده است، منتقد او هستم.

نادری نیز با مداومت پهلو رأی آوری استیضاح وزرای مطرح شده گفت: مطمئن باشید درون این شرایط باشگاه دست روی استیضاح هر وزیری بگذارد این استیضاح رأی می آورد، بجای نمایندگان از شرایط فعلی عصبانی هستند. بنابراین استیضاح هر وزیری را که توشیح کرده ایم رأی می آورد.

پلیس اصولگرای مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی، با رمز بوسیله اینکه پشت از قطع نصاب افتادن بخت دوازدهم هستند، گفت: در صورت رأی آوری استیضاح های مطرح شده، وزرای فعلی نصیب و قسمت دوازدهم از کمیت نصاب می افتد، ما با تشکیل دوباره کابینه دولت مشکلی نداریم و درون پی این اتفاق هستیم. آقای روحانی کاری کرده است که اگر مقام رهبری از این غرض حمایت نمی کرد، همه چیز به تیمار می ریخت، اما مربوط به ما گوش بوسیله فقره رهبری هستیم در طبق این تصمیم کوتاه آمدیم و سکوت کردیم. حمایت رهبری از این غرض بود که باعث شد نظم حفظ کردن شود و آرامش و امنیت تزیین سرمد بماند.

پلیس انسان پاوه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه آقای فقیه به عنوان رئیس اجرایی شانس مسئول اتفاقات اخیر است، گفت: تا اینکه اگر کابینه دوازدهم از معادل نصاب بیفتد، ما هیچ مشکلی نداریم و عقب استیضاح خود مهتر جمهوری هم هستیم. بدوی امضاها برای استیضاح آقای فقیه بود. بنابراین ما می خواهیم کابینه اش را ساقط کنیم و کم کم پشت استیضاح روحانی برویم. مردم خوبی داریم داخل حالی که مسئولان ما خوب نیستند و این مردم اند که رخصت نمی دهند برخی مسئولان نظم را ساقط کنند.

نماینده اصولگرای جماعت دهم، در پاسخ این پرسیدن که درون صورت استیضاح وزرا و از حد نصاب افتادن مستراح و حتی استعفای رئیس جمهوری و ساقط شدن بخت دوازدهم، در شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی موجود، با چه بودجه و از چه منبعی می خواهید سرزمین را موسسه کنید، گفت: قطعاً درون این باره مشکل بودجه نداریم و بخاطر حل این موضوع وضعیت پولی ما بد نیست و شاق خاصی پیش نخواهد آمد.