تصویری از حضور شمخانی تو مناطق آب گرفته کوت عبدالله

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی شمخانیدر این دیدار گفت: کسانی که زیرساخت های شهرستان کارون را تهیه نکرده اند، باید جوابگو باشند.

وی افزود: باید تحت ساخت های این شهرستان بوسیله عنوان راهکاری زیر بنایی و خیر بلافاصله تمام شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.