جزئیات رادیکال بخشودگی مالیاتی حقوق بگیران

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از تسنیم، علی ادیانی با اشعار اینکه عصر روز گذشته جماعت امتزاج تبصره ۶ لایحه بودجه نوبت را تجسس و درون ته بند مربوط به دریافت پلکانی مالیات حذف شد، گفت: با توجه بوسیله لیس وصول رویت شورای نگهبان درون خصوص طرح توافق ایین مجله داخلی جماعت به نظر میرسد رای گیری اجرا شده در این تک سزاوار سرزنش قبول نبوده و تبصره ۶ حالت مراعا علنی کرده است.

وی با تقریر اینکه به خشکی امدن بنیاد تبصره ۶ سقف بخشودگی مالیاتی حقوق کارمندان دولتی و جاهل دولتی ۳۶ میلیون تومان در سال و ۳ میلیون تومان در ماه است، گفت: طبقه مصوبه کمیسیون این بند همچنان پا برجا مانده و تغییری داخل آن اعمال نشد.

ادیانی دنباله داد، بر این بنیاد بخشودگی مالیات بر حقوق کارمندان بخش دولتی و مخصوص در سال آینده در هر ماه ۳ میلیون تومان است اما بر اساس رای گیری ایفا شده در باشگاه تلفیق دریافت پلکانی مالیات حقوق لغو شده بود که بایستی منتظر نظر شورای حافظ درخصوص آیین روزنامه داخلی مجلس ماند.

بوسیله گفته این عضو کمیسیون تلفیق، ۴ ماه سابق طرحی از سوی نمایندگان قبول شد که بر ماخذ آن هر نوع قانون گذاری که مغایر قوانین مادر باشد به دو سوم آرا حاجت دارد. این اصلاحیه به شورای نگهبان رفته و نظر نهایی آن بوسیله حلقه نرسیده است. روز گذشته نیز در مورد تبصره ۶ رای گیری شد و تو این بین حذف مالیات پلکانی رای اورد اما نه بوسیله حد دو سومین اعضای کانون.

وی افزود، از آنجا که این حذف مغایر قانون مالیاتهای مستقیم است بخاطر تغییر احتیاج بوسیله دو سوم ارا بود.

ادیانی مداومت کرد، به هر حال در حال حاضر تبصره ۶ به اعتقاد دستگیر بوسیله حالت مراعا درآمده است اما آنچه که نمودار است سقف معافیت مالیات حقوق کارمندان اقبال و جاهل اقبال ۳ میلیون تومان داخل ماه است و از این حیث تغییری انجام نشده است.

این هیکل کمیسیون تلفیق گفت: ابهامی که برای برخی ایجاد شده است مربوط به معافیت مالیاتی مشاغل است که تو انتهای تبصره امده است. بر این اساس سقف این بخشودگی ۲۸.۸ میلیون تومان در سال است که در اینجا حزن تغییری نسبت بوسیله لایحه دولت ابداع نشده است.