مخالفت روسیه با تحریم تسلیحاتی ایران

بوسیله گزارش هشمهری آنلاین به نقل از ایسنا،  به گزارش ایسنا، سرگئی ریابکوف دستیار وزیر امورخارجه روسیه امروز (پنج شنبه یازده اردیبهشت) درون گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک، درباره تکاپو های جدید مایک پمپئووزیر امورخارجه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که مهرماه منقضی می شود، تاکید کرد که این انفراد ها تمدید نخواهد شد.

ریابکوف افزود: درخصوص تمدید رژیم اختصاص کنونی در تماس با ارائه تجهیزات سپاهی و جنگ افزار بوسیله جمهوری اسلامی ایران و همچنین معامله اسلحه توسط ایران، باید بگویم که این موضوع درون زمان پسند قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دایره مللحل شد. این یک رژیم ویژه است که سپس از پیرامون پنج ساله تو اکتبر ۲۰۲۰ منقضی می شود و هیچ انحرافی از این تصمیم وجود ندارد.

وی با اشاره به در رو واشنگتن از توافق هسته ای درون سال ۲۰۱۸ تامل نشان کرد: آمریکا خیر تنها “رویکردی انتخابی” درخصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ از خود نشان داده است، بلکه با تهدیدات خویشتن مانع از آن شده است که دیگران نیز به آن عمل کنند.

این مقام روس همچنین گفت: پیش از آنکه بخواهیم درباره این صحبت کنیم که واشنگتن از کدام بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ می تواند برای دستیابی به اهداف خویشتن استفاده کند، آمریکا می بایست الزامات این قطعنامه را به طور کامل و جامع ایفا کند. درون واقع به اجرای کامل برجام بازگردد. واکنش پیچیده پاریس به پایان تحریم های نظامی ایران آمریکا می تواند ماشه را بچکاند؟

روزنامه نیویورک تایمز تو هفته ای که گذشت، گزارشی از طرح جدید آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ثمر ایران با این عذر که هنوز طبق قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل از ضایع پس دادن تحریم های ایران برخوردار است، منتشر کرد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این تلاش ها را خراج شکست مفتضحانه محاکمه تنگ کردن حداکثری واشنگتن علیه ایران دانست و گفت: دو سال پیش مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و رئیسش “اسکان باهم اتحاد کردن آمریکا” تو برجام را اطلاع دادن کردند به تفکر آنکه “ضیق حداکثری” آنها، ایران را به زانو درمی آورد.

وی افزود: باتوجه به ضعف مفتضحانه این سیاست، او اکنون می خواهد باهم اتحاد کردن برجام باشد. رویاپردازی را طولانی کنید: ملت ایران همیشه سرنوشتش را خود تعیین کرده است.