توضیحات نوبخت درباره صیقلی علو العاده خدمات ارزنده کرونا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، «محمدباقر نوبخت» داخل ورقه اینستاگرامخود تو وابستگی با وضعیت کادر علاج و بهداشت، داخل مورد پرسش های مطرح شده درباره صیقلی فوق العاده ویژه کارکنان وزارت بهداشت، علاج و آموزش پزشکی گفت: چنانچه مشیت فوق العاده شغل موضوع فصل هشتم آیین نامه مصوب هیأت امنا است که از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۸ بوسیله همراه سایر اقلام این عزل به میزان ۵۰ درصد افزایش شده است.

وی درمورد آزمون استخدامی برای استخدام کارکنان متاخر و تغییر وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی شاغل نیز گفت: اخیرا به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد تا چهار هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال گذشته تا سرانجام اردیبهشت را به کار بگیرند تا امکان مصرف از جاویدان مانده ظرفیت آزمون استخدامی حاضر شود.

نوبخت افزود: اخیرا برای جذب دو هزار و ۲۸۰ نفر بوسیله صورت قراردادی تأمین شرف شده و بخاطر حدود سه هزار نفر دیگر تیمار پس از معاینه های لازم در ماه های آینده تأمین احترام خواهد شده و بوسیله مرور جذب می شوند.

به گفته وی، این نیروهای قراردادی از بین آن دسته از افرادی که حد نصاب آزمون قبلی را بوسیله دست آورده اند، انتخاب می شوند.

مهتر سازمان دستور کار و بودجه سرزمین یادآور شد که استخدام ها در ترتیب سلامت ناحیه متناسب با ساخت و سازها در این پاره نبوده است و به سررشته نسبت به گسترش استخدام ها در بخش سلامت کشور اقدام خواهیم کرد.

معاون مهتر جمهوری افزود: با توجه به این که کارکنان شرکتی شاغل ارتباط استخدامی با وزارت بهداشت ندارند، امکان تحول وضعیت آنها حیات ندارد و در عارض پذیرفته شدن در آزمون استخدامی رقابتی امکان جذب آنها وجود دارد.

مهتر موسسه دستور کار و بودجه ملک ادامه انصاف: شاغلان قراردادی داخل نظام سلامت ملک تا ۸۰ درصد از امتیازات لحاظ شده در انفصال دهم عادت مدیریت خدمات کشوری بهره مند خواهند شد و همچنین بررسی های لازم اجرا خواهد شد تا برای جمعی شرکتی وزارت بهداشت که ارتباط استخدامی با این وزارت بناء ندارند، رفتار های لازم شمارش شود.

نوبخت در ادامه با اشاره به تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مساوی سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: تو سال گذشته حدود پنج هزاره میلیارد تومان برای همسان سازی محاسبه شده بود که در سال جاری این رقم حدود دو برابر شده است. همچنین یک هزاره و ۳۰۰ میلیارد تومان همچنین برای بیمه تکمیلی بازنشستگان در دید پژمان شده است.

وی یادآور شد که بوسیله زودی با حضور نمایندگان تشکل های ذی بستگی در بخش بهداشت و درمان مشکلات و کمبودهای این بخش مطالعه و تصمیم های لازم اتخاذ خواهد شد.