چاقو تیز ترامپ

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از شرق، رئیس جمهوری آمریکا نامه چهارصفحه ای خود خطاب به تدروس گبریسیوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی را به طورکامل داخل توییترش منتشر کرده است. قضا و قدر او که در داخل به خاطر مواجهه با ویروس کرونا با انتقادهای زیادی مواجه است، همچنان به خشکی امدن این باور است که برخی از مشکلات کنونی داخل آمریکا به خیال سفارش ها و عملکرد بد سازمان بهداشت جهانی به بود آمده است.

ترامپکه دعوت بوسیله سخنرانی درون کنفرانس مجازی سازمان بهداشت جهانی را قبول نکرده، روز دوشنبه نیز به خبرنگاران تو نشست دایره جهانی گفته بود که این سازمان «عروسک دست چین است. زیباتر چنانچه بخواهم بیان کنم: آنها هم راستا با چین هستند».
بوسیله گفته مهتر جمهوری آمریکا، اگر او ممنوعیت های مسافرتی با چین راه نمی کرد، شمار بیشتری از شهروندان کشورش جان خود را از دست می دادند؛ درحالی که موسسه جهانی بهداشت با این ممنوعیت ها نقیض بود.

سخنگوی سازمان جهانی بهداشت حزن زمان با شیوع ویروس کرونا گفته بود این سرشت مخالف دلمه شدن مرزها برای مدت طولانی است؛ چراکه جهت می شود مبتلایان احتمالی عاری حساب وکتاب و عاری آنکه رؤیت شوند بین کشورها رفت وآمد کنند و این خود به شیوع بیماری بیفزاید. این اداره پیش تر اتهام های رئیس جمهوری ایالات متحده را رد کرده بود. البته پیشنهاد روز دوشنبه استرالیا بخاطر انجام تحقیقات درباره همگی گیری کرونا و ارزیابی عملکرد سازمان جهانی بهداشت در این بحران، با حمایت زیاد از ۱۲۰ ملک روبه رو شده است.
در دیگر سو، شی جینپینگ مهتر جمهوری گره گفته حکومتش از تحقیقات بین المللی درباره کرونا و عملکرد جهانی داخل مقابله با آن امن می درنگ اما این تحقیقات باید پس از کنترل بیماری انجام شود.

او همچنین وعده داده است که دو میلیارد دلار برای مقابله با کووید۱۹ در دو سال پیش رو به میتینگ بهداشت جهانی اختصاص دهد. این سخنان البته دقیقا خلاف گفته های رئیس جمهوری آمریکاست که گفته این فطرت «توصیه های ناپسند اضافی به ما کرد». بدون وسواس این لفاظی های تندوتیز بر روابط آمریکا–چین تأثیرات چشمگیری خواهد داشت و همین موضوع می تواند تأثیر مخربی روی قناعت جهانی و همکاری چندجانبه گذاشته و درعین حال، خطرات کوچک ولی روبه نمو جنگ سرد جدیدی را تقویت کند.