از جمله فعالیت های این شرکت در زمینه سیستم‌های کنترل

تعویض سیستم کنترل توربین گازی طراحی و اجرای سیستم کنترل توربین بخار

از جمله فعالیت های این شرکت در زمینه سیستم‌های کنترل

تعویض گاورنر توربین بخار، طراحی و بومی سازی ساخت کنترل والو بخار

از جمله فعالیت های این شرکت در زمینه سیستم‌های کنترل

طراحی و اجرای سیستم گاورنر الکترونیکی ژنراتورهای گاز سوز

از جمله فعالیت های این شرکت در زمینه سیستم‌های کنترل

طراحی و اجرای دستگاه تست گاورنر و کنترل والوهای توربین

خدمات پژوهشی در زمینه برق و کنترل

جایگزینی سیستم کنترل قدیمی (رله ای) با سیستم جدید مبتنی بر PLC

خدمات پژوهشی در زمینه برق و کنترل

تحلیل سیستم های کنترلی موجود و استخراج نقشه فنی

خدمات پژوهشی در زمینه برق و کنترل

طراحی و ساخت سیستم های اتوماسیون نیروگاهی (جمع آوری برخط اطلاعات و پردازش آن برای حذف اپراتور و خطای انسانی)

1
2
3
4
5
6
7
جدیدترین محصولات