لاریجانی: ایران متقاضی استواری چندجانبه گرایی در جلسه مجالس آسیایی است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، علی لاریجانی، روز شنبه در سخنرانی دوازدهمین مجمع مجالس آسیایی تو آنتالیای ترکیهگفت: مجلس شورای اسلامی ایران تو سطر تقویت شریک های چندجانبه در سطح مجمع مجالس آسیایی تلاش نموده که از آن جمله می توان بوسیله اقدام اخیر آن تو عرضه پیش نویس قطعنامه «افزایش همدستی میان اعضای مجمع مجالس آسیایی برای حفاظت و ارتقاء چندجانبه گرایی» درون نشست کمیته دائمی امور سیاسی تو اصفهان و مقدماتی مجمع شورای اجرایی درون ریزه ترکیه داخل سال جاری اشاره کرد. وی اصرار کرد: امیدوارم پارلمان های قد با قبول اجماعی این قطعنامه، پیام وضوح داخل زمینه زنهار نشست مجالس آسیایی از گفتمان مبتنی بر عناصر تفاهم، شریک شدن و منافع مشترک در سطح منطقه ای و تا اینکه جهانی به سایرین بدهند و بیش از گذشته، چندجانبه گرایی را اشاعه و محکمی کنند.

متن کامل سخنرانی مهتر مجلس شورای اسلامی داخل دوازدهمین مجمع مجالس آسیایی به شرح کوچکتر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

محضر آقای شنتوپ رئیس محترم مجلس ملی بالغ ترکیه

رؤسای برومند مجالس

مادام ها و آقایان

مقدمه لازم می دانم از بیانات بانو گابریلا کئواس بارون رئیس  جلسه مجالس آسیایی سپاس کنم که سعی های احسان را در بین المجالس سامان دادند و در موضوعات مورد مناقشه در صحنه بین المللی ورود شجاعانه ای داشتند که اندک درون گذشته این سیاق را دیدیم.

نطق امروز ایشان نشان داد تو موضوعات مختلف احاطه خوبی دارند و از بانو ها خوب دفاع کردند.

همچنین از محمدرضا مجیدی که در این مدت دبیرکلی مجالس آسیایی را برعهده داشتند، تشکر می کنم. ایشان جدیت های خوبی را در دست خط همکاری مجالس آسیایی داشتند.

از حضور تو دوازدهمین میتینگ مجمع عمومی مجالس آسیایی که به میزبانی کشور خودی و برادر، ترکیه برگزار می شود؛ خرسندم. لازم می دانم، از اقدامات و ابتکارات پارلمان جمهوری ترکیه، بوسیله ویژه مجاهدت های برادر عزیزم، محضر آقای دکتر مصطفی شنتوپ، مهتر محترم پارلمان و همکاران ایشان، صمیمانه قدردانی کنم. امیدوارم این نشست، دستاوردهای ارزشمندی در مرزوبوم های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در برداشته باشد.

آقای رئیس

آسیا از حیث جغرافیایی، بزرگترین و پهناورترین قاره و از منظر تاریخی، خاستگاه عتیق ترین فرهنگ ها و تمدن های گیتی است. این قاره با متجاوز از نیمی از پری جهان و ۴۸ کشور، نماد تنوع و متعدد به شمار می رود. به نظر می رسد بعد از فراز و فرودهای زیاد تو تاریخچه گذشته، داخل قید چهار دهه اخیر از پیشرفتی متمایز برخوردار شده است.

اولا؛ بسیاری از کشورهای آسیایی، از حیث علمی و فناوری گام های موفقی برداشته اند.

ثانیا؛ از دید رشد اقتصادی مجموعه آسیا، رشد فزاینده ای داشته که از جهاتی حیرت انگیز بوده و نکته قابل توجه آن که بعضا قالب های گذشته در تئوری های توسعه را به هم ریخته است.

ثالثا؛ داخل سال های اخیر از نظر سیاسی، آسیا از بلوغ دموکراتیک عمیق تر بهره مند شده و تغییرات دیپلماتیک داخل آن، گرچه داخل مقطعی با جریحه همراه بود و گاه با ماجراجویی برخی کشورهای غربی اما در کل، ظرفیت سیاسی آن افزودن یافته است.

رابعا؛ دیپلماسی آسیایی امروز یکی از پرتحرکترین ظرفیت های صحنه بین المللی است. یکی از محدودیت های چهار دهه اخیر، تجلی دیپلماسی آسیائی است که مقیاس آن درون نقش آفرینی روسیه، ترکیه و ایران در حل روانی سوریه است که تا معادل زیادی، ماجراجویی های مشترک آمریکا و تروریست ها را در اندوه انقراض.

همکاران محترم

ویژگی هایی که اشعار گردید مزید کنار قدرت فرهنگی و ریشه های تمدنی بسیار غنی آسیاست. البته داخل سال های اخیر، سازوکارهایی همچنین بوسیله وجود آمد چه در سطح دولت ها و چه مجالس، که پیوندها و مشارکت های آسیایی را کارآمدتر نمود. نظیر اتحادیه شانگهای یا بین المجالس آسیایی و نظایر آن که هریک، داخل کمی از ماموریت همگرایی منطقه ای، توفیقاتی بوسیله همراه داشت.

در این مسیر کشورهای آسیایی با توجه به پیشینه فرهنگی و تمدنی خود را در موافق غرب تصور نکردند چرا که همکاری های اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک اگر با لحاظ اعتبار متقابل همراه باشد از جهات مختلف ازجمله منافع طرف ها و کمک به زنهار منیع و صلح جهانی مفید خواهد بود؛ ولی آیا فدایی غلبه های غربی خود را داخل طبق آسیا قرار ندادند؟

متأسفانه بعضاً تماشاچی رفتارهای خصمانه بودیم مقیاس ها زیادند همانند فساد تعرفه با چین، تحریم روسیه، بایکوت ایران و ماجراجویی نسبت بوسیله این کشورها، سیلان سازی نسبت به ترکیه، رشوه گیری از فداکار کشورهای منطقه که نشان می دهد کشورهای غربی بوسیله خصوص آمریکا، تحمل جابه جایی جایگاه آسیا را ندارند، ولی آیا تو این مقابله قاهر می شوند؟

عالیجنابان

نمایندگان محترم

بررسی روندهای گذشته در این سنگ اندازی ها، نشانگر آن است که این ماجراجویی ها برای پشت راندن طرف مقابل امکان پذیر است موقتاً مزاحمت هایی خلق کردن کند اما تو نهایت، باعث درایت کاستی های خود شده و با رفع آن، جایگاه قوی تری خراج می گردد. فی المثل آنها دو دهه است تو مسئله هسته ای ایران مسئله سازی می کنند.

آیا توانستند جلوی توسعه دانش هسته ای دانشمندان ایران را بگیرند؟ خیر، امروز صاحبنظران هسته ای ایران به نسل های جدید از فناوری هسته ای دست یافته اند، البته از سر کینه ورزی، فشارهای اقتصادی به ملت بزرگ ایران را تحمیل کرده اند. یا با بایکوت روسیه، آیا توانسته اند نقش روسیه را در چیز پهن بین المللی کاهش دهند؟

خواه با بازی تعرفه ها، توانستند نقش چین را داخل ساختار غلبه جهانی پایین بیاورند؟ این ها نمونه هایی است که علامت می دهد با همه مقابله های موسسه یافته، آسیا نقش راهبری و پیش خیس درون تحولات جهان معاصر خواهد داشت.

حضور آقای رئیس

از یک امر نباید جهالت نمود که اقدامات تروریستی تو منطقه غالباً با ایمنی آمریکا، بوجود آمده اند. پرده اول، مبتلا سازی ترتیب های آسیایی بود که در سال های گذشته، پهلو پیرو رشید عراق و مردم و شانس سوریه، برخورد قوی و تاثیرگذاری با داعش و انواع دیگر آنها داشتند و قطعاً کشورهای دیگر درون جهت مقابله با انواع تروریسم به یکدیگر کمک خواهند نمود و جلوی حیات مجدد آنها را خواهند گرفت.

اما پرده دوم مقابله آمریکا با منطقه آسیا، در آشفته سازی منطقه از جنس دیگر است تا کارمایه این کشورها صرف توسعه نگردد. ساختن فضای دوگانه مصنوعی خواه با ما (آمریکا و غرب) خواه آشفتگی برای شکستن اراده امت های آسیایی است تا مجدداً باختر به سیاق قرن گذشته بر منابع نفتی و سرمایه های دیگر آنان مسلط شود. از طرفی تنفر نسبت به رژیم صهیونیستی به حدی فراگیر شده که بخاطر ایجاد فضای تنفسی برای این رژیم باید میدان هایی تقابل و مشغولیت هایی پیدا کنند تا نتوانند از ملت مظلوم فلسطین، کشورهای آسیایی حمایت درخور نمایند. همه این ها بیانگر آن است که کشورهای آسیایی باید بخاطر قدم های زورمند تر، سازوکارهای کوشا تری را تدارک نمایند. داخل این ماخذ ایجاد ساختارهای تجاری، آسیایی، تبادلات پولی آسیایی، معاهدات امنیتی و نظامی آسیایی و مشارکت های علمی و فناوری آسیایی بیش از پیش ضرورت دارد.

آقای رئیس

فکر می کنم با تأسی از تجارب گذشته، این میتینگ می تواند از قضا و قدر ها بخواهد با توجه به روند گذشته در زمینه های فوق، سازوکارهای فعال تری را قفا نمایند. ضمناً مجمع عمومی مجالس آسیایی همچنین خود می تواند اسناد این سیاق شریک ها را تدارک و تدارک نماید.

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی ایران در مسیر تقویت همکاری های چندجانبه درون سطح نشست مجالس آسیایی تلاش نموده که از آن یکسره می توان بوسیله اقدام اخیر آن در نمایش پیش نویس قطعنامه «افزایش باهم اتحاد کردن میان اعضای مجمع مجالس آسیایی برای حفاظت و ارتقاء چندجانبه گرایی» تو نشست کمیته دائمی امور سیاسی در اصفهان و نخستین نشست شورای اجرایی درون ریزه ترکیه در سال جاری اشاره کرد.

امیدوارم پارلمان های جثه با اجابت اجماعی این قطعنامه پیام روشنی در ماخذ امنیت مجمع مجالس آسیایی از گفتمان مبتنی بر عناصر تفاهم، همکاری و منافع مشترک در سطح منطقه ای و تا اینکه جهانی بوسیله دیگران بدهند و زیاد از گذشته، چندجانبه گرایی را سرایت و تقویت نمایند.

کود دیگر از مهمان نوازی پارلمان معتبر ترکیه و برادرم، آقای دکتر مصطفی شنتوپ، سپاسگزارم.

از خداوند متعال توفیق همگی را خواستارم. »

واکنش سخنگوی سپاه به اظهارات منتسب بوسیله یک فرمانده گند درباره هدف قراردادن تل آویو از خاک لبنان

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از  گند نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در اثر نشر خبری مبنی بر اظهارات منتسب به سردار مرتضی قربانی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس دوروبر کمال مطلوب صبر دادن تل آویو از لبنان در صورت انجام خطای اسراییل در قبال ایران و متعاقبا اظهار نظر وزیر دفاع لبنان درون این خصوص گفت: با توجه به بررسی های به عمل آمده آنچه سردار مرتضی قربانی مطرح کرده است دگرگون سازی و مورد برداشت نادرست رسانه ای قرار گرفته است.

مشاور فرمانده ارتش: دستانمان روی ماشه است | رژیم صهیونیستی مرتکب خطا شود «تپه آویو» را با مزار مساوی می کنیم

شریف گفت: سردار قربانی در واقع پاسخگویی به اسرائیل را با ابزارها و ظرفیت های متنوع موجود دراختیار مطرح کرده است.

سخنگوی سپاهبا اشعار امیدواری نسبت به دقت بیشتر اصحاب رسانه در تنظیم خبرهای حوزه دفاعی و امنیتی از به کار بردن عناوین نادرست برای شناساندن فرماندهان سپاه انتقاد و  تصریح کرد : سردار مرتضی قربانی از فرماندهان دلاور هشت سال دفاع مقدس هستند که مجاهدت های حماسی وی همواره مورد پاس و قدردانی ملت ایران است.

شریف یادآور شد: وی درون حال مجهز در جانب مشاور حاکم کچل سپاه فعالیتی نداشته و درون عرصه های دیگر درون نیروهای مسلح داخل حال نوکری می باشند. سخنگوی سپاه نیز از دقت و دوراندیشی وزیر  دفاع کشور لبنانکه با پاسخ هوشمندانه خود شیطنت رسانه سعودی – صهیونیستی را خنثی کرده اند، قدردانی کرد.

چرا قمیت بنزین پلکانی افزایش نیافت؟ پاسخ واعظی به دانشجویان

به گزارش همشهری آنلاین، رئیس دفتر رئیس جمهور در آستانه روز دانشجو در کنفرانس با نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های استان خراسان رضوی درون پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درون خصوص غرض شانس بوسیله مصالحه ارزش بنزین و تأثیر این افزایش، پیاده شدن سایر کالاها و خدمات و نیز حمل و نقل اشتراکی ضمن تشریح روندتصمیم گیری بخاطر افزایش نرخ سوخت تأکید کرد: افزودن ارزش بنزین با کمال مطلوب کمک به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه صورت گرفت و این اضافه و درآمد حاصل از آن بوسیله طور کامل به مردم و نیازمندان اختصاص خواهد یافت.

واعظی با پیش روی اینکه دولت حتماً با تقویت بازرسی از افزودن قیمت کالاها جلوگیری خواهد کرد، گفت: ستاد تنظیم بازار در این زمینه بوسیله وظایف خود ارتکاب خواهد کرد و با افزایش نظارت تلاش خواهیم کرد که از افزایش بی نحو قیمت کالاها  در پی افزایش قیمت بنزین جلوگیری شود.

بوسیله گزارش ایسنا از این جلسه، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز داخل خصوص تأثیر افزودن مقدار سوخت بر حمل و نقل، تأکید کرد: استفاده از محموله و نقل عمومی و مترو مورد تأکید ماست و سیاست شانس همیشه این بوده که ظرفیت ناوگان محموله و نقل اشتراکی افزایش یابد.

واعظی در پاسخ به پرسیدن دانشجویی که پرسید چرا ارج بنزین خلال سال های گذشته بوسیله رخساره پلکانی افزایش نیافت، با بیان اینکه افزودن قیمت بنزین براساس برنامه ششم ترقی بوده است، گفت: از سال 95 تا امروز غرض گیری بخاطر افزایش بنزین بنا بوسیله دلایلی عملیاتی نشد. داخل سال 95 نظر حلقه این وجود که افزایش ارزش بنزین درون لایحه بودجه آورده شود که این غرض با نظر مجلس بخاطر برگزاری انتخابات ارتکاب نشد. داخل دی ماه 96 با اتفاقات و اعتراضات در فدایی شهرها مواجه شدیم.

رئیس دفتر مهتر جمهور گفت: تو سال 97 غصه با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از فشارها و تحریم های آمریکا قیمت سوخت افزایش نیافت.

از واعظی درباره سرنوشت لایحه دولت بخاطر تعیین محلی جهت عمل اعتراضات انسانیت سوال شد که تو پاسخ گفت: این لایحه در دولت تصویب شد ولی متأسفانه با یک شکایت شخصی تو دیوان داد اداری مواجه شد. کمک حقوقی مهتر جمهور 6 ماه است که این موضوع را پشت می کند. گفت و گو با انباره قضائیه همچنان ادامه دارد تا با به ثمر رسیدن این لایحه انسان بتوانند اعتراضات خویشتن را در محل های گلچین شده مطرح کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد برخوردهای صورت پژمان با اعتراضات روزهای اخیر تأکید کرد: تعرض با هیاهو متفاوت است. آتش کوفتن مسجد، کارگاه خیاطی مادام ها خواه غارتگری فروشگاه های زنجیره ای که متعلق به آدم است نامش اعتراض نیست، بلکه فساد و جهت ناامنی است.

واعظی با بیان اینکه ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر فقط به بنزین مربوط نبود و بنزین بهانه این اغتشاشات بود، گفت: دشمنان با همه بود برای ضربه زدن بوسیله ترتیب اسلامی تقلا می کنند و برنامه ریزی دارند، اما خوشبختانه با کمک همگی مایه ها نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی و در نهایت جناب حماسی انسان تو صحنه به این غائله انتها داده شد و دشمنان بار دیگر از دستیابی به شعار خود ناکام شدند.

 صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل های جدید دانشجویی از دیگر موضوعاتی بود که از سوی نماینده دانشجویان مطرح شد که رئیس دفتر رئیس جمهور تو پاسخ به آن، خاطرنشان کرد: طالع محاکمه محدود کردن فعالیت های دانشجویی را قفا نمی کند و برای خلق فضای باز و زمینه برای حضرت دانشجویان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و مدنی تقلا می کنیم.

واعظی در ادامه با تأکید کنار وقار نقش دانشگاه و دانشجویان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی کشور، گفت: دانشگاه ها در اغتشاشات و ناامنی های اخیر بسیار تسکین رفتار کردند.

رئیس دکه رئیس جمهور با تأکید به خشکی امدن اینکه عقلانیت دانشجویان به کمیت ای است که اعتراضات خود را به صورت عرفی و مسالمت آمیز مطرح کنند، گفت: امروز دانشگاهیان به این بلوغ روحی گویا اند که مسایل را به عطا تجزیه و تحلیل می کنند و خواسته های خود را همچنین با شهامت تو فضایی حساب دان و قانونی مطرح می کنند؛ دولت نیز از این شرایط استقبال می یواش.

دانشجویی داخل دنباله از اقدامات دولت در مناسبت با بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب پرسیدن کرد که طبیب واعظی در پاسخ گفت: قضا و قدر با این موضوع متجاوز شدید برخورد کرد. مهتر جمهور در رابطه با بیانیه قدم دوم بیانیه ای منتشر کرد و تو هیأت نصیب و قسمت 3 میتینگ به این موضوع پرداخته شد و وزارتخانه ها و راه اندازی ها برای عملیاتی شدن مفاد بیانیه دامنه دوم، همه سعی و تکاپو خویشتن را بوسیله امر گرفتند، بحث جوان گرایی درون مدیران نوبت از این جمله است.

همراهی ادیب بی مو انصار حزب الله با برادر شهید فهمیده | الله کرم داوخواه می شود؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایلنا، مجید فهمیده با بیان اینکه با نیروهای انقلابی و شورای وحدت گفت وگو داشته و مقدور است تو لیست اصول گرایان قرار گیرد، گفت: داخل صورتی که درون سواد قرار نگیرد از قم دهات زاده گاهش در انتخابات شرکت خواهد کرد. وی اولویت های مجلسیازدهم را فقرزدایی بیان کرد و با اشاره به بیانیه شلنگ دوم گفت: نیازمندی را بوسیله زندان خواهیم انداخت، بیکاری را به درگیر خواهیم کرد.

حسین الله بذل غصه در پاسخ به این پرسش که انگیزه ثبت نام نکردنش داخل انتخابات کمیسیون شورای اسلامی چیست؟ گفت: به دو برهان این فرمان را عمل ندادم. یکی موضوع گام دوم تنش است که رهبری آن را مطرح کردند تا کار به مشت جوان ترها سپرده شود و من غصه بوسیله لباس نمادین آقای مجید خردمند برادر مثال محمدحسین فهمیده را بخاطر ثبت نام همراهی کردم تا اولین گام دودمان کبیر داخل چهل سال دوم قیام اسلامی با ایمنی سراب نخست انقلاب انجام شود.

از سوی دیگر، ایسنا گزارش عدالت که رئیس شورای هماهنگی حزب الله با بیان اینکه همچنان به موضوع کاندیداتوری فکر می کنم، اعتراف کرد: اگر بوسیله این برسم که می توانم مفید برای انسان انجام دهم و کمکی بکنم حتماً وارد انتخابات می شوم.یکی از روش های برملا شدن رله مدیریتی افراد موضوع دعوت گروه هاست. الان یک یا دو لیست از من احضار کردند که بوسیله نظرم کافی محو. چنانچه داخل چند روز آینده دعوت گروه ها و ائتلاف ها از من بیشتر شود ممکن است فکر کنم که از رویت مدیریتی من را برازنده می دانند و آن وقت بیدار انتخابات می شوم.

نماینده اصولگرا: ظهر ساقط کردن دولت هستیم | موافق گرانی بنزین تا ۷ هزار تومان بودیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتمادآنلاین،  شهاب نادری عضو فراکسیون ولایی مجلس، با بیان اینکه شانس روحانی بدترین دولت است، گفت: آقای روحانی خودش بهتر می داند از روز اول با نصیب و قسمت او همراه بودیم و هر وزیری که بوسیله مجلس معرفی کرد به او رأی می دادیم، هرچند مخالف دیدگاه های او بودیم و هستیم، اما آقای روحانی بدون هماهنگی با انسان و نمایندگان مجلس که باید در رأس عموم باشند مصوبه ای را تو زمان نامناسبی انجام کرد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: ما ادعا داشتیم آقای عالم هم مانند آقای احمدی نژاد عمل می کرد که برای هدفمندی یارانه ها از یک ماه قبل معارفه رسانی کرد، به امام جمعه احترام می گذاشت و حرمت نمایندگان کانون را حفظ می کرد و برای فرمانداران و بخشداران احترام قائل بود؛ یعنی به انسان عزت می گذاشت و آنها را در روند فرمان فراغت می قسط. آقای عالم با عقب انداختن درون اجرای افزایش قیمت بنزین بخاطر دشمنان خواربار رسانه ای مقاوم کرد.  

نادری داخل پاسخ اینکه این مصوبه تصمیم سران هر سه پیل بوده است، توضیح رحم: آقای رئیسی نوشته است این اجرای مصوبه با تعهد اجرایی شود و آقای روحانی به جای اجرای ناگهانی این مصوبه در ششمین سال عمر خود، باید مدیریت سوخت را طی پنج ۶ سال گذشته به صورت پلکانی اجرا می کرد. بحث ما اجرای ناگهانی آن است وگرنه موافق گران شدن سوخت تا هفت هزار تومان غم بودیم.

نماینده مردم پاوه و جوانرود در محفل تاکید کرد: آقای روحانی کاری کرده که حتی آقای زیباکلام، که از مدافعان او بوده، امروز منتقدش شده و من، که در انتخابات سال ۹۶ رئیس ستاد آقای رئیسی بوده ام و بوسیله او رأی نداده ام و قضا و قدر هر آنچه در توان داشته میوه من عمل داده است، منتقد او هستم.

نادری نیز با مداومت پهلو رأی آوری استیضاح وزرای مطرح شده گفت: مطمئن باشید درون این شرایط باشگاه دست روی استیضاح هر وزیری بگذارد این استیضاح رأی می آورد، بجای نمایندگان از شرایط فعلی عصبانی هستند. بنابراین استیضاح هر وزیری را که توشیح کرده ایم رأی می آورد.

پلیس اصولگرای مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی، با رمز بوسیله اینکه پشت از قطع نصاب افتادن بخت دوازدهم هستند، گفت: در صورت رأی آوری استیضاح های مطرح شده، وزرای فعلی نصیب و قسمت دوازدهم از کمیت نصاب می افتد، ما با تشکیل دوباره کابینه دولت مشکلی نداریم و درون پی این اتفاق هستیم. آقای روحانی کاری کرده است که اگر مقام رهبری از این غرض حمایت نمی کرد، همه چیز به تیمار می ریخت، اما مربوط به ما گوش بوسیله فقره رهبری هستیم در طبق این تصمیم کوتاه آمدیم و سکوت کردیم. حمایت رهبری از این غرض بود که باعث شد نظم حفظ کردن شود و آرامش و امنیت تزیین سرمد بماند.

پلیس انسان پاوه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه آقای فقیه به عنوان رئیس اجرایی شانس مسئول اتفاقات اخیر است، گفت: تا اینکه اگر کابینه دوازدهم از معادل نصاب بیفتد، ما هیچ مشکلی نداریم و عقب استیضاح خود مهتر جمهوری هم هستیم. بدوی امضاها برای استیضاح آقای فقیه بود. بنابراین ما می خواهیم کابینه اش را ساقط کنیم و کم کم پشت استیضاح روحانی برویم. مردم خوبی داریم داخل حالی که مسئولان ما خوب نیستند و این مردم اند که رخصت نمی دهند برخی مسئولان نظم را ساقط کنند.

نماینده اصولگرای جماعت دهم، در پاسخ این پرسیدن که درون صورت استیضاح وزرا و از حد نصاب افتادن مستراح و حتی استعفای رئیس جمهوری و ساقط شدن بخت دوازدهم، در شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی موجود، با چه بودجه و از چه منبعی می خواهید سرزمین را موسسه کنید، گفت: قطعاً درون این باره مشکل بودجه نداریم و بخاطر حل این موضوع وضعیت پولی ما بد نیست و شاق خاصی پیش نخواهد آمد.

پاسبان اصولگرا: ظهر ساقط کردن دولت هستیم | مقابل گرانی بنزین تا ۷ هزار تومان بودیم

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از اعتمادآنلاین،  شهاب نادری پیکر فراکسیون ولایی مجلس، با بیان اینکه دولت ملا بدترین نصیب و قسمت است، گفت: آقای روحانی خودش بهتر می داند از روز شروع با شانس او همراه بودیم و هر وزیری که به جماعت معرفی کرد به او رأی می دادیم، هرچند مخالف دیدگاه های او بودیم و هستیم، ولی آقای ملا بدون هماهنگی با مردم و نمایندگان کانون که باید تو رأس یکسره باشند مصوبه ای را در زمان نامناسبی ادا کرد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه قسط: ما توقع داشتیم آقای عالم هم مثل آقای احمدی نژاد عمل می کرد که برای هدفمندی یارانه ها از یک ماه قبل اطلاع رسانی کرد، بوسیله امام جمعه اعتبار می گذاشت و حرمت نمایندگان جماعت را حفظ می کرد و بخاطر فرمانداران و بخشداران حیثیت قائل بود؛ یعنی به مردم جاه می گذاشت و آنها را در روانی امر قرار می داد. آقای ملا با دیر کردن تو اجرای افزودن ارزش بنزین برای دشمنان جیره رسانه ای امین کرد.  

نادری در پاسخ اینکه این مصوبه تصمیم سران هر سه گانه قوه بوده است، توضیح داد: آقای رئیسی تالیف است این اجرای مصوبه با مقاطعه اجرایی شود و آقای عالم به جای اجرای ناگهانی این مصوبه تو ششمین سال عمر خود، باید مدیریت سوخت را خلال پنج ۶ سال گذشته به عارض پلکانی اجرا می کرد. بحث ما اجرای ناگهانی آن است وگرنه مقابل گران شدن سوخت تا هفت هزار تومان بی قراری بودیم.

نماینده مردم پاوه و جوانرود داخل مجلس اصرار کرد: آقای عالم طرز کار کرده که حتی آقای زیباکلام، که از مدافعان او بوده، امروز منتقدش شده و من، که تو انتخابات سال ۹۶ رئیس ستاد آقای رئیسی بوده ام و به او رأی نداده ام و دولت هر آنچه داخل توان داشته محصول غلام انجام داده است، منتقد او هستم.

نادری نیز با تاکید بر رأی آوری استیضاح وزرای مطرح شده گفت: تامین باشید در این شرایط مجلس دست روی استیضاح هر وزیری بگذارد این استیضاح رأی می آورد، از طرف نمایندگان از وضعیت فعلی عصبانی هستند. بنابراین استیضاح هر وزیری را که توشیح کرده ایم رأی می آورد.

نماینده اصولگرای مردم پاوه تو کمیسیون شورای اسلامی، با رمز به اینکه دنبال از حد نصاب افتادن دولت دوازدهم هستند، گفت: داخل صورت رأی آوری استیضاح های مطرح شده، وزرای فعلی قضا و قدر دوازدهم از حد نصاب می افتد، ما با تشکیل دوباره کابینه نصیب و قسمت مشکلی نداریم و در جای پا این اتفاق هستیم. آقای عالم کاری کرده است که چنانچه مقام رهبری از این تصمیم حمایت نمی کرد، همه چیز به بی قراری می ریخت، اما چون ما شنوایی به فرمان رهبری هستیم درون موافق این تصمیم کوتاه آمدیم و سکوت کردیم. حمایت رهبری از این تصمیم بود که باعث شد نظم حفظ کردن شود و آرامش و امنیت نظام باقی بماند.

نماینده آدم پاوه درون مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه آقای ملا به عنوان رئیس اجرایی دولت مسئول اتفاقات اخیر است، گفت: حتی اگر کابینه دوازدهم از معادل نصاب بیفتد، ما هیچگاه مشکلی نداریم و دنبال استیضاح خود رئیس جمهوری حزن هستیم. اولین امضاها برای استیضاح آقای ملا بود. بنابراین ما می خواهیم مستراح اش را ساقط کنیم و کم کم دنبال استیضاح فقیه برویم. مردم منت داریم در حالی که مسئولان ما خوب نیستند و این آدم اند که اجازه نمی دهند برخی مسئولان نظام را ساقط کنند.

نماینده اصولگرای مجتمع دهم، درون پاسخ این سوال که در صورت استیضاح وزرا و از قطع نصاب افتادن کابینه و تا اینکه استعفای رئیس جمهوری و ساقط شدن نوبت دوازدهم، در شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی موجود، با چه بودجه و از چه منبعی می خواهید کشور را اداره کنید، گفت: قطعاً داخل این باره شاق بودجه نداریم و برای حل این موضوع وضعیت پولی ما بد نیست و مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.